Skyddsjakt

Pris

Avskjutning / Fällfångst / Äggpunktering / Rivning av bon / Utgrävnig gryt

 

860 kr/h exkl. moms

 

Nattaxa 20:00-07:00: 1720 kr/h exkl. moms

 

Höghöjdsarbete: 1720 kr/h exkl. moms (Normal debitering 1h/uppgång på tak)

 

Minimum 2h/tillfälle

 

För uppdrag utanför Göteborg tillkommer kostnad för restiden.

 

I ovan priser ingår lån av fälla, bete, omhändetagande samt förbränning av kadaver. Alternativ transport av djur. Betalning via faktura efter avslutat uppdrag.   

 

Kontakta mig så ger jag förslag på lämplig lösning.

 

 

Uppdragsgivare

Jag utför uppdrag åt polisen, kommuner, företag, privatpersoner, varuhus, byggvarulager, bostadsföreningar, industrifastigheter, stallar, lantbrukerier, varuhus, bostadsbolag, golfbanor med flera.

 

 

Tillstånd

Kråkjohan Jakt & Viltvård AB innehar tillstånd/certifikat för:

  • Höghöjdsarbete
  • Skyddsjakt med luftgevär
  • Skyddsjakt från motordrivet fordon
  • Använda grytrevolver vid skyddsjakt
  • Skottlossning inom detaljplanlagt område
  • Använda ljuddämpade vapen vid skyddsjakt
  • Använda ljusförstärkare samt rörlig belysning i samband med skyddsjakt 

 

Avskjutning

Avskjutning av skator och kajor utförs vanligtvis från tidig gryning och några timmar framåt.

Avskjutning av stadsduvor i och runt lokaler utförs vanligtvis timmarna innan skymning då de samlas för natten. Även avskjutningar med belysning nattetid kan förekomma.

Inför varje uppdrag meddelas ledningscentralen för Västra Götaland angående tidpunkt och plats för avskjutningen. Jag uppträder på ett föredömligt sätt samt använder varselväst med texten "SKYDDSJÄGARE" för att undvika ev missförstånd.

 

Fällfångst

 

I en del situationer kan det vara lämpligt att använda fällor, exempelvis vid grävling i bostadsområden, räv vid hönserier eller vildkanin i mindre trädgårdar. Skall man ta bort större mängder av kråkfågel i ett område kan det vara effektivt att kombinera avskjutning med fällfångst. Jag använder av naturvårdsverket godkända fällor.

Pris fällfångst: 1h vid uppställning samt 1h per vittjning av fällan (minimum 2h/uppdrag). Kunden övervakar själv fällan morgon/kväll och kontaktar mig vid fångst. I priset ingår fälla, bete, omhändetagande samt förbränning av kadaver.

 

Utgrävning gryt/husgrunder

Om man har grävlingar under huset så kan effektiavste fångstmetoden vara att gräva sig ner i boet för att snabbt lokalisera och trycka ut alternativt avliva viltet. Detta utföres med hjälp av erfarna grythundar

 

Äggpunktering

Vid återkommande problem med måsar på byggnader är oftast äggpunktering den lämpligaste åtgärden. Detta gör att fåglarna håller sig relativt lugna då kläckningen aldrig faller in. Kontakta mig gärna redan under mars/april då äggpunktering bör utföras i början av maj.

 

Rivning av fågelbon

Jag utför rivning och sanering av fågelbon om det är orsak till olägenhet. Exemplevis skatbon, duvbon, måsbon mfl. 

 

Luftgevär

Vid avskjutning av fågel  i och runt byggnader använder jag tryckluftgevär av sk PCP modell. En luftgevärsdiabol kan liknas vid en badmintonboll, den har full fart ett antal meter för att sedan snabbt bromsa upp och tappa farten, gentemot en krutkula som mer kan liknas vid en tennisboll vilken behåller farten en längre sträcka.

Vid skyddsjakt med luftgevär används speciella diaboler (kulor) med stor hålspets för att snabbt överföra rörelseenergin till djuret. Detta innebär en snabb human avlivning samt att kulan stannar upp i djuret för att slippa genomslag med risk för materiella skador.

 

Viltkamera

Viltkameror används för övervakning av fällor mm.

 

Mobilt jakttorn/Skjutstege

Vid avskjutning av kanin,räv och liknande markvilt används ofta mobilt jakttorn för ökad effektivitet samt inte minst med tanke på säkerhetsapekten.